Category Archives: Nariams

Dėl LNSA visuotinio narių susirinkimo 20231213d. 13 val.30. Vilniuje

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams
KVIETIMAS
Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ
IR SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
2023 m.lapkričio 29 d. Vilnius
Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2023 m.
lapkričio mėn. 29 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).
Susirinkimo data: 2023 m. gruodžio 13 d.(trečiadienis)
Susirinkimo laikas: 14.00 val. Registracija nuo 13.30 val.
Susirinkimo vieta (adresas): COMFORT HOTEL LT, konferencijų salėje, Kauno g. 14, Vilniuje.
Susirinkimo darbotvarkė:
Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

 1. Pranešimai.
  1.1. Mandatų komisijos pranešimas.
  1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
  1.3. Sekretoriato tvirtinimas.
  1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.
 2. Dėl LNSA strateginio veiklos plano 2023-2027 m.
  2.1. LNSA strateginio veiklos plano 2023-2027 m. tvirtinimas.
 3. Dėl LNSA 2023m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės pasirinkimo.
 4. Kiti klausimai.
  Primename, kad LNSA narių atstovai dalyvaujantys VNS turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį
  dokumentą. Jei VNS narį atstovauja ne organizacijos vadovas, įgaliotasis asmuo turi pateikti vadovo
  pasirašytą įgaliojimą, suteikiantį jam teisę dalyvauti VNS ir balsuoti visais darbotvarkėje numatytais
  klausimais.

Prezidentas Remigijus Arlauskas

Nuoroda į PDF dokumentą

Dėl LNSA visuotinio narių susirinkimo 20230824d. 13 val.30. Vilniuje

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams
KVIETIMAS
Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ
IR SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

2023 m.rugjūčio 9 d. Vilnius

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2023 m.
rugjūčio mėn. 9 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).

Susirinkimo data: 2023 m. rugjūčio 24 d.(ketvirtadienis)
Susirinkimo laikas: 14.00 val. Registracija nuo 13.30 val.
Susirinkimo vieta (adresas): COMFORT HOTEL LT, konferencijų salėje, Kauno g. 14, Vilniuje.
Susirinkimo darbotvarkė:
Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

 1. Pranešimai.
  1.1. Mandatų komisijos pranešimas.
  1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
  1.3. Sekretoriato tvirtinimas.
  1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.
 2. 2022 m. LNSA valdybos ataskaita.
  2.1. 2022 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.
 3. 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.
  3.1. 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2022 metus pristatymas.
 5. Kiti klausimai.

Primename, kad LNSA narių atstovai dalyvaujantys VNS turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Jei VNS narį atstovauja ne organizacijos vadovas, įgaliotasis asmuo turi pateikti vadovo
pasirašytą įgaliojimą, suteikiantį jam teisę dalyvauti VNS ir balsuoti visais darbotvarkėje numatytais
klausimais.

Prezidentas Remigijus Arlauskas

Nuoroda į PDF dokumentą

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams – dėl nario mokesčio už 2023 metus

2023 m.rugpjūčio mėn. 07 d., Vilnius

Dėl nario mokesčio už 2023 metus

Gerbiami LNSA nariai, primename Jums, kad vadovaujantis LNSA Visuotinio narių susirinkimo,
vykusio 2010 metų gruodžio mėnesio 11 dieną Ignalinoje, nutarimu, kiekvienas LNSA narys turi
pareigą kiekvienais metais sumokėti LNSA nario mokestį, kurio dydis yra 29 Eur (dvidešimt
devyni eurai) 00 ct.

Primenu, kad biudžetinės organizacijos LNSA valdybos sprendimu d. 2016 m. balandžio mėn. 25 d., protokolas nr.9, yra atleistos nuo pareigos mokėti nario mokestį.

Prašome Jūsų iki š.m. rugpjūčio mėn. 21 d. pervesti pinigus į Lietuvos nacionalinės slidinėjimo
asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą SWEDBANK banke Nr. LT34 7300 0101 0718 6772, įmonės
kodas 301511755. Pagal ne pelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarką stojamieji įnašai ir nario
mokesčiai nepriskiriami komercinės veiklos pajamoms ir PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.

Jeigu esate jau apmokėję LNSA nario mokestį už 2023 m., prašau nekreipti dėmesio į šį pranešimą.

Pagarbiai,
Remigijus Arlauskas Prezidentas

Nuoroda į PDF dokumentą

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams

                                                                KVIETIMAS

                                           Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

                                           IR  SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

                                                     2022 m. lapkričio 3 d. Vilnius

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2022 m. lapkričio  mėn. 3 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).

Susirinkimo data: 2022 m. lapkričio 18 d.(penktadienis)

Susirinkimo laikas: 14.00 val. Registracija nuo 13.30 val.

Susirinkimo vieta (adresas): COMFORT HOTEL LT, konferencijų salėje, Kauno g. 14, Vilniuje.

Susirinkimo darbotvarkė:

Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

1. Pranešimai.

1.1. Mandatų komisijos pranešimas.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

1.3. Sekretoriato tvirtinimas.

1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.

2. Dėl LNSA strateginio veiklos plano 2022-2026.

2.1. Pristatymas.

2.2. Tvirtinimas.

3. Dėl LNSA 2022m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės pasirinkimo.

4. Kiti klausimai.

Primename, kad LNSA narių atstovai dalyvaujantys VNS turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei VNS narį atstovauja ne organizacijos vadovas, įgaliotasis asmuo turi pateikti vadovo pasirašytą įgaliojimą, suteikiantį jam teisę dalyvauti VNS ir balsuoti visais darbotvarkėje numatytais klausimais. Taip pat dalyvaujantis LNSA narys privalo būti sumokėjęs LNSA nario mokestį.

Prezidentas                                                                                          Remigijus Arlauskas

Nuoroda į PDF dokumentą

Rugsėjo 9 d. įvyko Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos visuotinis narių susirinkimas

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos visuotiniame narių susirinkime, kuris vyko  š.m. rugsėjo 9 d. Vilniaus Universiteto (VU) bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro (MKIC), konferencijų salėje, Saulėtekio al. 5, Vilniuje, buvo patvirtinta 2021 m. LNSA valdybos ataskaita ir 2021 m. LNSA metinis finansinių ataskaitų rinkinys bei pristatyta Audito paslaugų bendrovės ataskaita už 2021 metus.

Taip pat įvyko rinkimai į LNSA valdybą. Naujai 4 metų kadencijai , 2022-2026m. laikotarpiui, buvo išrinkti šie asmenys: Remigijus Arlauskas, Mindaugas Banelis, Antanas Gaidamavičius, Algis Drūsys, Ričardas Panavas, Andrius Leškevičius, Artūras Bikulč. Naujai išrinkta LNSA valdyba, savo pirmajame posėdyje LNSA prezidentu išrinko Remigijų Arlauską, generaliniu sekretoriumi Mindaugą Banelį. Taip pat buvo išrinkti du viceprezidentai: Algis Drūsys ir Antanas Gaidamavičius.  LNSA prezidentas Remigijus Arlauskas, perrinktas naujai kadencijai padėkojo LNSA nariams už aktyvų jo komandos palaikymą, pristatė naujos kadencijos LNSA veiklos gaires , taip pat padėkojo buvusiai LNSA valdybai už 4 metų darbą.

Dėl LNSA visuotinio narių susirinkimo 2022 m. rugsėjo mėn 09 d.

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams

KVIETIMAS
Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

IR  SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

                                                     2022 m. rugpjūčio 25 d. Vilnius

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2022 m. rugpjūčio  mėn. 24 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).

Susirinkimo data: 2022 m. rugsėjo 9 d.(penktadienis)

Susirinkimo laikas: 14.00 val. Registracija nuo 13.30 val.

Susirinkimo vieta (adresas): Vilniaus Universiteto (VU) bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro (MKIC), konferencijų salėje, Saulėtekio al. 5, Vilniuje.

Susirinkimo darbotvarkė:

Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

1. Pranešimai.

1.1. Mandatų komisijos pranešimas.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

1.3. Sekretoriato tvirtinimas.

1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.

2. 2021 m. LNSA valdybos ataskaita.

2.1. 2021 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.

2.2. 2018-2022 m. LNSA veiklos apžvalga.

3. 2021 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.

3.1. 2021 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2021 metus pristatymas.

5. Revizijos ir etikos komisijos ataskaita.

6. LNSA Valdybos rinkimai 2022-2026 metų kadencijai.

6.1. Kandidatų į valdybos narius pristatymas, programų 2022-2026 metams trumpas pristatymas.

6.2. Rinkimai.

7. Pasisakymai.

8. Kiti klausimai.

Primename, kad LNSA narių atstovai dalyvaujantys VNS turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei VNS narį atstovauja ne organizacijos vadovas, įgaliotasis asmuo turi pateikti vadovo pasirašytą įgaliojimą, suteikiantį jam teisę dalyvauti VNS ir balsuoti visais darbotvarkėje numatytais klausimais. Taip pat dalyvaujantis LNSA narys privalo būti sumokėjęs LNSA nario mokestį.

Prezidentas                                                                                          Remigijus Arlauskas    

Nuoroda į PDF dokumentą

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams – dėl nario mokesčio už 2022 metus

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams                      2022 m. balandžio mėn. 20 d.

                                                                                                                                     Vilnius

Dėl nario mokesčio už 2022 metus

Gerbiami LNSA nariai, primename Jums, kad vadovaujantis LNSA Visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2010 metų gruodžio mėnesio 11 dieną Ignalinoje, nutarimu, kiekvienas LNSA narys turi pareigą kiekvienais metais sumokėti LNSA nario mokestį, kurio dydis yra 29 Eur (dvidešimt devyni eurai) 00 ct.

Primenu, kad biudžetinės organizacijos LNSA valdybos sprendimu d. 2016 m. balandžio mėn. 25 d., protokolas nr.9, yra atleistos nuo pareigos mokėti nario mokestį.

Prašome Jūsų iki š.m. balandžio mėn. 30 d. pervesti pinigus į Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą SWEDBANK banke Nr. LT34 7300 0101 0718 6772, įmonės kodas 301511755. Pagal ne pelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarką stojamieji įnašai ir nario mokesčiai nepriskiriami komercinės veiklos pajamoms ir PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.

Jeigu estate jau apmokėję LNSA nario mokestį už 2022 m., prašau nekreipti dėmesio į šį pranešimą.

Pagarbiai, Remigijus Arlauskas                                       Prezidentas

Nuoroda į PDF dokumentą.

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams – dėl nario mokesčio už 2021 metus

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams
2021 m. rugpjūčio mėn. 21 d. Vilnius

Dėl nario mokesčio už 2021 metus

Gerbiami LNSA nariai, primename Jums, kad vadovaujantis LNSA Visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2010 metų gruodžio mėnesio 11 dieną Ignalinoje, nutarimu, kiekvienas LNSA narys turi pareigą kiekvienais metais sumokėti LNSA nario mokestį, kurio dydis yra 29 Eur (dvidešimt devyni eurai) 00 ct.

Primenu, kad biudžetinės organizacijos LNSA valdybos sprendimu d. 2016 m. balandžio mėn. 25 d., protokolas nr.9, yra atleistos nuo pareigos mokėti nario mokestį.

Prašome Jūsų iki š.m. rugpjūčio mėn. 24 d. pervesti pinigus į Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą SWEDBANK banke Nr. LT34 7300 0101 0718 6772, įmonės kodas 301511755. Pagal ne pelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarką stojamieji įnašai ir nario mokesčiai nepriskiriami komercinės veiklos pajamoms ir PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.

Jeigu estate jau apmokėję LNSA nario mokestį už 2021 m., prašau nekreipti dėmesio į šį pranešimą.

Pagarbiai,

Remigijus Arlauskas                                       Prezidentas

Nuoroda į PDF dokumentą.

KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ IR SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ (2021)

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams

                                                                KVIETIMAS

                                           Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

                                           IR  SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

2021 m. rugpjūčio 10 d. Vilnius

 

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2021 m. rugpjūčio mėn. 10 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).

 

Susirinkimo data: 2021 m. rugpjūčio 25 d.( trečiadienis )

Susirinkimo laikas: 14.00 val. Registracija nuo 13.30 val.

Susirinkimo vieta (adresas): Konferencijų salėje, Žemaitės g.6, Vilniuje.

Susirinkimo darbotvarkė:

Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

 1. Pranešimai .

1.1. Mandatų komisijos pranešimas.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

1.3. Sekretoriato tvirtinimas.

1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.

 1. 2020 m. LNSA valdybos ataskaita.

2.1. 2020 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.

 1. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2020 metus pristatymas.
 2. 2020 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 3. Revizijos ir etikos komisijos ataskaita.
 4. Pasisakymai.

 

Prezidentas                                                                                          Remigijus Arlauskas 

 

Nuoroda į PDF dokumentą.