Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams

                                                                KVIETIMAS

                                           Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

                                           IR  SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

                                                     2022 m. lapkričio 3 d. Vilnius

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2022 m. lapkričio  mėn. 3 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).

Susirinkimo data: 2022 m. lapkričio 18 d.(penktadienis)

Susirinkimo laikas: 14.00 val. Registracija nuo 13.30 val.

Susirinkimo vieta (adresas): COMFORT HOTEL LT, konferencijų salėje, Kauno g. 14, Vilniuje.

Susirinkimo darbotvarkė:

Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

1. Pranešimai.

1.1. Mandatų komisijos pranešimas.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

1.3. Sekretoriato tvirtinimas.

1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.

2. Dėl LNSA strateginio veiklos plano 2022-2026.

2.1. Pristatymas.

2.2. Tvirtinimas.

3. Dėl LNSA 2022m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės pasirinkimo.

4. Kiti klausimai.

Primename, kad LNSA narių atstovai dalyvaujantys VNS turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei VNS narį atstovauja ne organizacijos vadovas, įgaliotasis asmuo turi pateikti vadovo pasirašytą įgaliojimą, suteikiantį jam teisę dalyvauti VNS ir balsuoti visais darbotvarkėje numatytais klausimais. Taip pat dalyvaujantis LNSA narys privalo būti sumokėjęs LNSA nario mokestį.

Prezidentas                                                                                          Remigijus Arlauskas

Nuoroda į PDF dokumentą