Dėl LNSA visuotinio narių susirinkimo 2024.06.28.d. (penktadienis) 14 val. 00 min. Vilniuje

Sveiki Gerb.ponios ir ponai, LNSA nariai, LNSA valdybos nariai, kolegos,

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams

                                                                KVIETIMAS

                                           Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

                                           IR  SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

                                                     2024 m. birželio 13 d. Vilnius

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2024 m. birželio  mėn. 13 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).

Susirinkimo data: 2024 m. birželio 28 d.(penktadienis)

Susirinkimo laikas: 14.00 val. Registracija nuo 13.30 val.

Susirinkimo vieta (adresas): COMFORT HOTEL LT, konferencijų salėje, Kauno g. 14, Vilniuje.

Susirinkimo darbotvarkė:

Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

1. Pranešimai.

1.1. Mandatų komisijos pranešimas.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

1.3. Sekretoriato tvirtinimas.

1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.

2. 2023 m. LNSA valdybos ataskaita.

2.1. 2023 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.

3. 2023 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.

3.1. 2023 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2023 metus pristatymas.

5. Dėl LNSA strateginio veiklos plano 2024-2028 m.

5.1. LNSA strateginio veiklos plano 2024-2028 m. tvirtinimas.

6. Dėl LNSA 2024m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės pasirinkimo.

7. Kiti klausimai.

Primename, kad LNSA narių atstovai dalyvaujantys VNS turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei VNS narį atstovauja ne organizacijos vadovas, įgaliotasis asmuo turi pateikti vadovo pasirašytą įgaliojimą, suteikiantį jam teisę dalyvauti VNS ir balsuoti visais darbotvarkėje numatytais klausimais.

Prezidentas                                                                                          Remigijus Arlauskas 


P.S. gerb.nariai, kurie dar nesate sumokėję nario mokesčio,prašau tai padaryti iki  š.m.birželio 15 d.Prašome Jūsų iki š.m. birželio mėn. 15 d. pervesti pinigus į Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą SWEDBANK banke Nr. LT34 7300 0101 0718 6772, įmonės kodas 301511755. Pagal ne pelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarką stojamieji įnašai ir nario mokesčiai nepriskiriami komercinės veiklos pajamoms ir PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.

Jeigu esate jau apmokėję LNSA nario mokestį už 2024 m., prašau nekreipti dėmesio į šį pranešimą.


Nuoroda į kvietimo dok.

Nuoroda į pranešimo dėl mokėjimo dok.