Dėl LNSA visuotinio narių susirinkimo 20231213d. 13 val.30. Vilniuje

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams
KVIETIMAS
Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ
IR SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
2023 m.lapkričio 29 d. Vilnius
Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2023 m.
lapkričio mėn. 29 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).
Susirinkimo data: 2023 m. gruodžio 13 d.(trečiadienis)
Susirinkimo laikas: 14.00 val. Registracija nuo 13.30 val.
Susirinkimo vieta (adresas): COMFORT HOTEL LT, konferencijų salėje, Kauno g. 14, Vilniuje.
Susirinkimo darbotvarkė:
Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

 1. Pranešimai.
  1.1. Mandatų komisijos pranešimas.
  1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
  1.3. Sekretoriato tvirtinimas.
  1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.
 2. Dėl LNSA strateginio veiklos plano 2023-2027 m.
  2.1. LNSA strateginio veiklos plano 2023-2027 m. tvirtinimas.
 3. Dėl LNSA 2023m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės pasirinkimo.
 4. Kiti klausimai.
  Primename, kad LNSA narių atstovai dalyvaujantys VNS turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį
  dokumentą. Jei VNS narį atstovauja ne organizacijos vadovas, įgaliotasis asmuo turi pateikti vadovo
  pasirašytą įgaliojimą, suteikiantį jam teisę dalyvauti VNS ir balsuoti visais darbotvarkėje numatytais
  klausimais.

Prezidentas Remigijus Arlauskas

Nuoroda į PDF dokumentą