Category Archives: Nariams

KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ IR SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

Sveiki Gerb. Ponios  ir Ponai, Gerb. LNSA Nariai,

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2020 m. liepos mėn. 28 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).

Susirinkimo data: 2020 m. rugpjūčio 12 d.

Susirinkimo laikas: 14.00 val. Registracija nuo 13.30 val.

Susirinkimo vieta (adresas): Vilniaus Universiteto (VU) bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro (MKIC), konferencijų salėje, Saulėtekio al. 5, Vilniuje.

Susirinkimo darbotvarkė:

Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

 1. Pranešimai .
  1.1. Mandatų komisijos pranešimas.
  1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
  1.3. Sekretoriato tvirtinimas.
  1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.
 1. 2019 m. LNSA valdybos ataskaita.
  2.1. 2019 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.
 1. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2019 metus pristatymas.
 2. 2019 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 3. Revizijos ir etikos komisijos ataskaita.
 4. Pasisakymai.

Prezidentas                                 Remigijus Arlauskas

Nuoroda į PDF dokumentą.

LRV priėmė nutarimą dėl karantino lengvinimo sąlygų sporto srityje

LRV priėmė nutarimą dėl karantino lengvinimo sąlygų sporto srityje:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f426672084a111eab005936df725feed

 

Siunčiame Jums konkretesnę informaciją, susijusią su priimtu nutarimu:

Dėl COVID-19 valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose:

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20COVID-19%20LIGOS%20(KORONAVIRUSO%20INFEKCIJOS)%20VALDYMO%20PRIEMONI%C5%B2%20AUK%C5%A0TO%20MEISTRI%C5%A0KUMO%20SPORTO%20PRATYB%C5%B2%20VIETOSE%20(V-973).pdf

Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje:

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20REIKALAVIM%C5%B2%20LAISVALAIKIO%20U%C5%BDSI%C4%96MIMAMS%20ATVIROJE%20ERDV%C4%96JE%20(V-970).pdf

Nutarta atšaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS)

Sveiki, Gerb. Ponios  ir Ponai, Gerb. LNSA Nariai,

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2020 m. balandžio mėn. 24 d. sprendimu nutarta atšaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS),

Susirinkimo data: 2020 m. balandžio 30 d., Susirinkimo laikas: 15.00 val., Registracija nuo 14.40 val., Susirinkimo vieta (adresas): Lietuvos sporto centras, I posėdžių salė (Žemaitės g. 6, Vilnius), kadangi LR vyriausybė pratęsė karantiną iki gegužės 11 d. ir el. Būdu balsuoti nenumatyta LNSA įstatuose.

Apie LNSA VNS  informuosime, kai bus galimybė surengti VNS, ne vėliau kaip prieš dvi savaites.

Remigijus Arlauskas
Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija
Prezidentas

KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ IR SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2020 m. balandžio mėn. 15 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).

Susirinkimo data: 2020 m. balandžio 30 d.
Susirinkimo laikas: 15.00 val. Registracija nuo 14.40 val.
Susirinkimo vieta (adresas): Lietuvos sporto centras, I posėdžių salė (Žemaitės g. 6, Vilnius).

Susirinkimo darbotvarkė:
Visuotinio narių susirinkimo atidarymas
1. Pranešimai
1.1. Mandatų komisijos pranešimas
1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
1.3. Sekretoriato tvirtinimas
1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas
2. 2019 m. LNSA komitetų veiklos ataskaitos
2.1. Slidinėjimo komiteto ataskaita
2.2 Kalnų slidinėjimo komiteto ataskaita
2.3. Snieglenčių sporto ir slidinėjimo laisvuoju stiliumi disciplinų komiteto ataskaita
3. Audito paslaugų bendrovės ataskaita už 2019 metus
4. Revizijos ir etikos komisijos ataskaita
5. 2019 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas
6. Pasisakymai.

Svarbu: Jeigu LR vyriausybė neatšauks karantino, arba vis dar bus draudžiamas susirinkimas, konkrečiais klausimais: 3. Audito paslaugų bendrovės ataskaita už 2019 metus .
4. Revizijos ir etikos komisijos ataskaita.
5. 2019 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

LNSA valdyba suorganizuos balsavimą el.paštu, pateikdama balsavimo biuletenius. Kitais klausimais VNS bus suorganizuotas artimiausiu metu, kai bus panaikindas draudimas. Apie šį sprendimą informuosime ne vėliau kaip likus 3 d. iki susirinkimo.
Prezidentas Remigijus Arlauskas

Nuoroda į .PDF dokumentą.

Dėl nario mokesčio už 2020 metus

Gerbiami LNSA nariai, primename Jums, kad vadovaujantis LNSA Visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2010 metų gruodžio mėnesio 11 dieną Ignalinoje, nutarimu, kiekvienas LNSA narys turi pareigą kiekvienais metais sumokėti LNSA nario mokestį, kurio dydis yra 29 Eur (dvidešimt devyni eurai) 00 ct.
Prašome Jūsų iki š.m. balandžio mėn. 21 d. pervesti pinigus į Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą SWEDBANK banke Nr. LT34 7300 0101 0718 6772, įmonės kodas 301511755. Pagal ne pelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarką stojamieji įnašai ir nario mokesčiai nepriskiriami komercinės veiklos pajamoms ir PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.

Informacinis pranešimas dėl nario mokesčio čia.

Remigijus Arlauskas
Prezidentas
23-03-2020