Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams – dėl nario mokesčio už 2022 metus

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams                      2022 m. balandžio mėn. 20 d.

                                                                                                                                     Vilnius

Dėl nario mokesčio už 2022 metus

Gerbiami LNSA nariai, primename Jums, kad vadovaujantis LNSA Visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2010 metų gruodžio mėnesio 11 dieną Ignalinoje, nutarimu, kiekvienas LNSA narys turi pareigą kiekvienais metais sumokėti LNSA nario mokestį, kurio dydis yra 29 Eur (dvidešimt devyni eurai) 00 ct.

Primenu, kad biudžetinės organizacijos LNSA valdybos sprendimu d. 2016 m. balandžio mėn. 25 d., protokolas nr.9, yra atleistos nuo pareigos mokėti nario mokestį.

Prašome Jūsų iki š.m. balandžio mėn. 30 d. pervesti pinigus į Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą SWEDBANK banke Nr. LT34 7300 0101 0718 6772, įmonės kodas 301511755. Pagal ne pelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarką stojamieji įnašai ir nario mokesčiai nepriskiriami komercinės veiklos pajamoms ir PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.

Jeigu estate jau apmokėję LNSA nario mokestį už 2022 m., prašau nekreipti dėmesio į šį pranešimą.

Pagarbiai, Remigijus Arlauskas                                       Prezidentas

Nuoroda į PDF dokumentą.