KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ IR SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2020 m. balandžio mėn. 15 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).

Susirinkimo data: 2020 m. balandžio 30 d.
Susirinkimo laikas: 15.00 val. Registracija nuo 14.40 val.
Susirinkimo vieta (adresas): Lietuvos sporto centras, I posėdžių salė (Žemaitės g. 6, Vilnius).

Susirinkimo darbotvarkė:
Visuotinio narių susirinkimo atidarymas
1. Pranešimai
1.1. Mandatų komisijos pranešimas
1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
1.3. Sekretoriato tvirtinimas
1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas
2. 2019 m. LNSA komitetų veiklos ataskaitos
2.1. Slidinėjimo komiteto ataskaita
2.2 Kalnų slidinėjimo komiteto ataskaita
2.3. Snieglenčių sporto ir slidinėjimo laisvuoju stiliumi disciplinų komiteto ataskaita
3. Audito paslaugų bendrovės ataskaita už 2019 metus
4. Revizijos ir etikos komisijos ataskaita
5. 2019 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas
6. Pasisakymai.

Svarbu: Jeigu LR vyriausybė neatšauks karantino, arba vis dar bus draudžiamas susirinkimas, konkrečiais klausimais: 3. Audito paslaugų bendrovės ataskaita už 2019 metus .
4. Revizijos ir etikos komisijos ataskaita.
5. 2019 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

LNSA valdyba suorganizuos balsavimą el.paštu, pateikdama balsavimo biuletenius. Kitais klausimais VNS bus suorganizuotas artimiausiu metu, kai bus panaikindas draudimas. Apie šį sprendimą informuosime ne vėliau kaip likus 3 d. iki susirinkimo.
Prezidentas Remigijus Arlauskas

Nuoroda į .PDF dokumentą.