KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ IR SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ (2021)

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams

                                                                KVIETIMAS

                                           Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

                                           IR  SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

2021 m. rugpjūčio 10 d. Vilnius

 

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2021 m. rugpjūčio mėn. 10 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).

 

Susirinkimo data: 2021 m. rugpjūčio 25 d.( trečiadienis )

Susirinkimo laikas: 14.00 val. Registracija nuo 13.30 val.

Susirinkimo vieta (adresas): Konferencijų salėje, Žemaitės g.6, Vilniuje.

Susirinkimo darbotvarkė:

Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

  1. Pranešimai .

1.1. Mandatų komisijos pranešimas.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

1.3. Sekretoriato tvirtinimas.

1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.

  1. 2020 m. LNSA valdybos ataskaita.

2.1. 2020 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.

  1. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2020 metus pristatymas.
  2. 2020 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  3. Revizijos ir etikos komisijos ataskaita.
  4. Pasisakymai.

 

Prezidentas                                                                                          Remigijus Arlauskas 

 

Nuoroda į PDF dokumentą.