Skelbiamas konkursas LNSA Vykdančiojo direktoriaus pareigoms užimti

 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija skelbia konkursą Vykdančiojo direktoriaus pareigoms užimti.

Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką prašome siųsti adresu stanislav.sabaliauskas@nsaski.lt iki 2018 m. rugsėjo 15 dienos 12 val.

Mes tikimės, kad Tu:
 • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turi ne mažesnę nei 2 metų organizacinio darbo patirtį sporto srityje;
 • puikiai moki valstybinę kalbą;
 • moki anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;
 • išmanai Lietuvos ir Europos Sąjungos teikiamo projektinio finansavimo mechanizmus;
 • išmanai buhalterinės apskaitos pagrindus;
 • turi projektų rengimo ir administravimo patirties;
 • išmanai pagrindinius Lietuvos kūno kultūros ir sporto politikos bruožus;
 • moki valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
 • sugebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • moki dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
 • turi gerus komunikacijos įgūdžius ir gebi dirbti su socialinėmis medijomis;
 • sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu, išmanai teisės aktų ir dokumentų rengimą;
 • moki prisiimti atsakomybę už savo darbą ir jo indėlį į bendrą komandos ir organizacijos veiklos rezultatą;
 • sieki tobulėti, esi entuziastingas ir turi humoro jausmą;
 • turi B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Darbo pobūdis:
Organizuoti LNSA veiklą:
 • Administruoti ir įgyvendinti LNSA programą:
 • Rengti ir teikti ataskaitas KKSD;
 • Teikti nustatytus dokumentus registrų centrui, VMI, SODRAI;
 • Rengti ir teikti paraiškas (arba organizuoti jų parengimą) KKSD finansavimui gauti, taip pat kitoms organizacijoms, fondams;
 • Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių (rėmėjai, projektai);
 • Koordinuoti komitetų darbą;
 • Užtikrinti komunikavimą su šalies ir tarptautinėmis sporto organizacijomis, federacijomis;
 • Vykdyti LNSA finansinę veiklą ir kas ketvirtį atsiskaityti LNSA Valdybai;
 • Informuoti LNSA narius apie KKSD ir kitų organizacijų vykdomus projektus ir jų teikimo tvarką;
 • LNSA valdymo organų nutarimų priežiūra;
 • LNSA nario mokesčio surinkimo administravimas;
 • Bendros LNSA pašto dėžutės administravimas.
Mes siūlome:
 • profesinį augimą ir kvalifikacijos kėlimą.
Prašome siųsti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką adresu stanislav.sabaliauskas@nsaski.lt iki 2018 m. rugsėjo 15 dienos 12 val.