Išrinkta nauja valdžia

Balandžio 25-ąją dieną, Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamento patalpose, buvo surengtas visuotinis narių susirinkimas. Jo metu, ketverių metų kadencijai išrinkta valdyba, kuri savo ruožtu išsirinko naująjį Prezidentą, bei atsakingąjį sekretorių. Naujoji valdyba:

Prezidentas

Algirdas Raslanas /Vilnius/

Atsakingasis sekretorius

Evaldas Brazlauskis /Vilnius/

Nariai:

Paulius Augūnas /Vilnius/

Andrius Grigaras /Vilnius/

Mantas Paulauskas /Vilnius/

Jonas Paslauskas /Ignalina/

Algis Drūsys /Anykščiai/