Kriterijai į Lietuvos jaunučių rinktinę

Sportininko amžius: 12 -16 metų amžiaus.
Sportininko pasiekti rezultatai: pastovūs užsiėmimai klubo treniruotėse, dalyvavimas mokomose treniruočių stovyklose, dalyvavimas LKSF ir tarptautinėse kalnų slidinėjimo varžybose.
Sportininkus į rinktinę teikia klubo treneris, kurį atstovauja sportininkas , rinktinę tvirtina LKSF trenerių taryba.

PAPILDOMOS SĄLYGOS PATEKIMUI Į RINKTINĘ

Kandidatas į rinktinės narius privalo atlikti medicininį patikrinimą sporto medicinos dispanceryje ne mažiau kaip du kartus į metus.