Author Archives: admin

Dėl LNSA visuotinio narių susirinkimo 20230824d. 13 val.30. Vilniuje

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams
KVIETIMAS
Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ
IR SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

2023 m.rugjūčio 9 d. Vilnius

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2023 m.
rugjūčio mėn. 9 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).

Susirinkimo data: 2023 m. rugjūčio 24 d.(ketvirtadienis)
Susirinkimo laikas: 14.00 val. Registracija nuo 13.30 val.
Susirinkimo vieta (adresas): COMFORT HOTEL LT, konferencijų salėje, Kauno g. 14, Vilniuje.
Susirinkimo darbotvarkė:
Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

 1. Pranešimai.
  1.1. Mandatų komisijos pranešimas.
  1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
  1.3. Sekretoriato tvirtinimas.
  1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.
 2. 2022 m. LNSA valdybos ataskaita.
  2.1. 2022 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.
 3. 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.
  3.1. 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2022 metus pristatymas.
 5. Kiti klausimai.

Primename, kad LNSA narių atstovai dalyvaujantys VNS turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Jei VNS narį atstovauja ne organizacijos vadovas, įgaliotasis asmuo turi pateikti vadovo
pasirašytą įgaliojimą, suteikiantį jam teisę dalyvauti VNS ir balsuoti visais darbotvarkėje numatytais
klausimais.

Prezidentas Remigijus Arlauskas

Nuoroda į PDF dokumentą

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams – dėl nario mokesčio už 2023 metus

2023 m.rugpjūčio mėn. 07 d., Vilnius

Dėl nario mokesčio už 2023 metus

Gerbiami LNSA nariai, primename Jums, kad vadovaujantis LNSA Visuotinio narių susirinkimo,
vykusio 2010 metų gruodžio mėnesio 11 dieną Ignalinoje, nutarimu, kiekvienas LNSA narys turi
pareigą kiekvienais metais sumokėti LNSA nario mokestį, kurio dydis yra 29 Eur (dvidešimt
devyni eurai) 00 ct.

Primenu, kad biudžetinės organizacijos LNSA valdybos sprendimu d. 2016 m. balandžio mėn. 25 d., protokolas nr.9, yra atleistos nuo pareigos mokėti nario mokestį.

Prašome Jūsų iki š.m. rugpjūčio mėn. 21 d. pervesti pinigus į Lietuvos nacionalinės slidinėjimo
asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą SWEDBANK banke Nr. LT34 7300 0101 0718 6772, įmonės
kodas 301511755. Pagal ne pelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarką stojamieji įnašai ir nario
mokesčiai nepriskiriami komercinės veiklos pajamoms ir PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.

Jeigu esate jau apmokėję LNSA nario mokestį už 2023 m., prašau nekreipti dėmesio į šį pranešimą.

Pagarbiai,
Remigijus Arlauskas Prezidentas

Nuoroda į PDF dokumentą

SRF „Vaikų ir jaunimo aktyvumo skatinimas slidinėjant kalnų slidėmis ir snieglentėmis”,

Druskininkų snieglentininkai, nuotraukos organizatorių.
Šilalės raj. kalnų slidininkai ir snieglentininkai, nuotraukos organizatorių.

Nuo 2022 m. gruodžio mėnesio iki 2023 m. birželio mėnesio Šilalės raj. „Aukštagirėje“, Vilniuje „Liepkalnyje“ ir Druskininkų „Snow Arenoje“ vyko Projekto („Vaikų ir jaunimo aktyvumo skatinimas slidinėjant kalnų slidėmis ir snieglentėmis (SRF-FAV-2020-1-0127 / SIĮ)”) veiklos.

Jų metu čiuožti snieglentėmis naujai išmokinti ar tęsė užsiėmimus 23 snieglentininkai iš Vilniaus;

čiuožti kalnų slidėmis ir snieglentėmis naujai išmokinti 9 kalnų slidininkai ir  9 snieglentininkai iš Šilalės raj. Laukuvos gimnazijos, ir čiuožti snieglentėmis naujai išmokinti ar tęsė užsiėmimus 31 snieglentininkai iš Druskininkų.

Visas veiklas vainikavo uždarymo varžybos, buvo apdovanoti visi projekto dalyviai ir pavaišinti gaiviaisiais gėrimais, picomis bei tortu.

Viso projekto metu planuojama išmokinti slidinėti iki 600 naujų vaikų Druskininkuose, Vilniuje, Anykščiuose, Ignalinoje ir Klaipėdos raj. Druskininkų „Snow Arenoje“ užsiėmimai vykdomi rugsėjo-gruodžio mėn., kituose miestuose – sausio-kovo mėn.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ

„Projektas („Vaikų ir jaunimo aktyvumo skatinimas slidinėjant kalnų slidėmis ir snieglentėmis (SRF-FAV-2020-1-0127 / SIĮ)”) bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis“.